Portfolio > Archives

Ode to Martha Brookes Hutcheson
Ode to Martha Brookes Hutcheson
Mixed media drawing
36" w x 13" h
2015